Arte Dixital

É a arte da era dos computadores. Materialízase en tres grandes temas, a creación de imaxes dixitais, a música dixital e a programación.

Participa e presenta a túa produción a concurso, de forma individual ou en grupo.

 Normativa Xeral

Competicións:

**Os premios estarán suxeitos ás retencións oportunas segundo a lexislación vixente e, á súa vez, calquera imposto indirecto que, no seu caso, poida ser aplicable, entenderase incluído no seu importe.
Máis detalles sobre a entrega de premios na normativa xeral.

COMPETICIÓN PREMIOS**
  1 2 3

VALE 'El Corte Inglés' 120,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 120,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 120,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 120,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 120,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 15,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 15,00

     
Fast 2D

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

   
Fast 3D

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

   
Fast Music

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

   
Fast GIF

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

   
Fast Curtametraxe

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

   
     

 

Licenza para a presentación de traballos

A presentación dos traballos realizarase baixo a licenza de utilización Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, aínda cando o autor indique unha licenza de utilización diferente ou ningunha.

twitter facebook