Hardware

O modding, ademais da modificación, cambio e personalización dos equipos, dos seus compoñentes, os periféricos e mesmo o mobiliario que lles serve de soporte, é tamén unha afección que aúna creatividade e maña. Para compartir e gozar dela, créase esta sección, para achegala a novos modders.

Competicións:

**Os premios estarán suxeitos ás retencións oportunas segundo a lexislación vixente e, á súa vez, calquera imposto indirecto que, no seu caso, poida ser aplicable, entenderase incluído no seu importe.
Máis detalles sobre a entrega de premios na normativa xeral.

COMPETICIÓN PREMIOS**
  1 2 3

VALE 'El Corte Inglés' 150,00

VALE 'El Corte Inglés' 75,00

VALE 'El Corte Inglés' 50,00

VALE 'El Corte Inglés' 150,00

VALE 'El Corte Inglés' 75,00

VALE 'El Corte Inglés' 50,00

VALE 'El Corte Inglés' 60,00

VALE 'El Corte Inglés' 30,00

VALE 'El Corte Inglés' 15,00

 

Charlas, obradoiros e actividades Zona Hardware:

Maker:

Arduino:

Modding:

Impresión 3D:

twitter facebook